logo

telefon 0800-100-100
lokacija najbliža poslovnica
prijava prijavi se online

Tehnički detalji

Povezivanje i uključivanje (STB uređaj)

1. Antenu poveži sa STB uređajem preko ANT IN ulaza na STB uređaju (ulaz za prijem antenskog signala). U STB uređaju se nalazi kartica za praćenje Antena PLUS usluge.

2. Poveži STB sa televizorom preko HDMI ili video kompozitnog kabla u zavisnosti vrste ulaza u televizoru (HDMI ili VIDEO). Za bolji kvalitet slike preporučuje se povezivanje na HDMI ulaz.

3. Priključi napajanje STB uređaja. Prekidač na poleđini STB uređaja treba da bude na poziciji 1 kako bi STB bio uključen u izvor napajanja.

4. Uključi televizor i izaberi odgovarajući ulaz za pregled TV kanala (ulaz televizora na koji je povezan STB.)

5. Nakon toga pritisni dugme za uključivanje STB uređaja na prednjoj strani. Pri prvom aktiviranju uređaja prikazaće se prozor menija. Izaberi Podešavanja/Automatska pretraga kanala.

Prikaz STB uređaja

stb-front

1.Prednja strana STB uređaja


powerbutton prelazak u aktivno/neaktivno stanje

< > promena kanala

LED displej sat/prikaz broja kanala

LED dioda indikator stanja STB uređaja

stb-front

1.Zadnja strana STB uređaja


USB za povezivanje uređaja za skladištenje podataka

LOOP OUT Izlaz za drugi STB uređaj

ANT IN ulaz za prijem antenskog signala

S/P DIF digitalni audio

HDMI za povezivanje sa HDMI ulazom na TV

AV za povezivanje sa kompozitnim videom i stereo audiom na TV-u

DC - 12V ulazak za kabl od napajanja

ON/OFF prekidač za uključivanj uređaja

CA modul

camodul

Ukoliko televizor podržava DVB-T2 tehnologiju za praćenje Antena PLUS usluge možeš koristiti CA modul. U CA modulu se već nalazi kartica za praćenje Antena PLUS usluge.

1.Poveži antenu direktno na televizor preko DVB-T2 ulaza

2.Ubaci CA modul u namenski slot. Preporuka je da televizor bude isključen pre ubacivanja CA modula.

3.Uključi televizor i izaberi odgovarajući ulaz za pregled TV kanala i prati dalja uputstva na TV ekranu.

Daljinski upravljač

daljinski

Na slici su prikazane funkcije daljinskog upravljača koji se koristi za podešavanja i upravljanje STB uređaja.

© 2021. mts Antena TV d.o.o. Sva prava zadržana.

O NAMA | OPŠTE ODREDBE | NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI